Hoe werkt Lucky Day?

Trekking en bekendmaking uitslag Lucky Day

Deze uitleg is van toepassing vanaf 13 juli 2020.

Algemene toelichting

De Nederlandse Loterij organiseert elke dag de trekkingen van Lucky Day.  Deze webpagina omschrijft hoe een Lucky Day trekking werkt en tot stand komt. Voor deze loterij is door de Kansspelautoriteit een vergunning afgegeven op 23 december 2016 met kenmerk 10509. De trekkingen van Lucky Day worden elke dag in het speltheater op het hoofdkantoor van Nederlandse Loterij in Rijswijk uitgevoerd onder toezicht van een notaris. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van speciaal daarvoor bestemde ballensets en trekkingsmachines. Deze worden elk jaar gekeurd door Gaming Laboratories International. De Lucky Day ballensets bevinden zich in een kluis, waar alleen de notaris toegang tot heeft. De machines bevinden zich in een ruimte die beveiligd is en in het speltheater staat. Alle handelingen worden onder toezicht van een notaris verricht door een medewerker van Nederlandse Loterij. Alle trekkingen zijn openbaar en kunnen daarom door iedereen op afspraak en verzoek bezocht worden. De notaris heeft een controlelijst waarin alle onderstaande stappen staan vermeld.

Hoe werkt een Lucky Day trekking?

Elke dag om 18:00 uur sluit de verkoop via alle verkooppunten voor de trekking van deze dag. Voor deze trekking kunnen dan geen loten meer gekocht worden. Nadat de notaris dit heeft gecontroleerd wordt pas gestart met de trekkingen. Tussen 18:05 en 18:30 uur vinden de trekkingen plaats. De trekking van de Lucky Day wordt uitgevoerd met twee gelijke machines. In de eerste machine zitten de ballenset van 1 tot 80. Uit deze 80 verschillende cijfers worden 20 winnende nummers getrokken. In de machine wordt lucht geblazen en één voor één worden de 20 winnende getallen getrokken. De winnende getallen worden automatisch “gelezen” door de trekkingsmachine (de ballen zijn allemaal voorzien van een chip met daarop het getal van de betreffende bal). Het uitslagformulier wordt aangemaakt en vervolgens geprint. De notaris controleert of het uitslagformulier overeenkomt met de 20 gevallen getallen. In de tweede machine zitten de ballenset, bestaande uit 51 ballen, met de cijfers 1 (31x), 3 (17x), 5 (2x) en 10 (1x) erop. Uit deze 51 ballen wordt de bonusfactor bepaald. Dit gebeurt op dezelfde manier als de reguliere trekking.

Wat gebeurt er bij een calamiteit?

In het geval zich er een calamiteit voordoet, zoals een machine die niet werkt, is er een calamiteitenprocedure, die in overleg met en onder toezicht uitgevoerd wordt van de notaris.

Het invoeren van de trekkingsuitslagen.

De trekkingsuitslagen worden door twee verschillende personen, apart van elkaar, ingevoerd in het systeem. Indien beide personen dezelfde uitslagen invoeren, zal dit leiden tot een start van de winnaarsselectie. Bij een  invoer die niet overeen komt zal een waarschuwing verschijnen dat de invoer onjuist is en moet de uitslag weer opnieuw worden ingevoerd.

Controle rapporten en invoer winnende getallen.

Wanneer een succesvolle invoer in het loterijsysteem wordt ingegeven zal de selectie automatisch gestart in het loterijsysteem en het controlesysteem. Deze rapporten uit het loterijsysteem en het controlesysteem worden automatisch, per prijscategorie vergeleken en gecontroleerd op:

• Hoeveel winnaars;
• De hoogte/berekening van de geldprijzen;
• Uit te keren totaalbedragen van de categorieën.

Bij verschillende rapporten, mag er geen prijsuitbetaling plaatsvinden. In geval van verschillende rapporten zal er een verklaring achterhaald moeten worden hoe deze verschillen hebben kunnen ontstaan. Nadat de fout is verholpen en geconstateerd is dat de rapporten juist zijn kan weer gestart worden met de prijsuitbetaling.

Uitbetaling van je geldprijs.

Het uitbetalen van de gewonnen geldprijzen gebeurt rond 19:00 uur. Vanaf deze tijd kunnen de deelnemers met winnende loten hun gewonnen geldprijzen innen. De trekkingsuitslag wordt bekend gemaakt via de officiële websites van Lotto bv (www.luckyday.nl of luckyday.nederlandseloterij.nl) en de teletekst van de NOS (pagina 553).

Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin de procedure niet voorziet, beslist de notaris.

Proces verbaal Lucky Day trekking

De notaris maakt elke maand een verbaal op. De uitslagformulieren en controlelijsten worden als bijlage bijgevoegd bij het proces-verbaal. Een kopieafschrift hiervan wordt aan Nederlandse Loterij gestuurd en het origineel wordt gearchiveerd door de notaris.